Pobłogosławienie związku małżeńskiego Barbary Magoń i Tomasza Kuźniara.