„NICOLAUS” – Chór i Orkiestra Kameralna

którego powstanie 2 października 2004 zapoczątkowała rozmowa Pana Zdzisława Magonia Dyrygenta, z Ks. Mieczysławem Biziorem Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Bp. w Kraczkowej i pierwsze wykonanie w 11 osobowym składzie kilku kolęd podczas „Pasterki”- Mszy nocnej zapowiadającej „Wesołą Nowinę BOŻEGO NARODZENIA” - można uznać za zjawisko fenomenalne, zarówno pod względem osobowym jak i repertuarowym, które się dzieje wśród nas z potrzeby serc wielu, a rzec można nawet bardzo wielu...!

A było tak:

W pierwszym roku swej działalności Chór liczył 18 osób, a na przełomie lat 2005/2006 jego skład powiększył się do 46 osób, co zainspirowało Dyrygenta do sięgnięcia po większe niż pieśni formy muzyki chóralnej. Główną motywacją była zbliżająca się I rocznica śmierci Jana Pawła II. Zamysł wykonania na tę okoliczność Mszy G-dur F.Schuberta przy organach w kościele parafialnym w Kraczkowej mimo ogromnych obaw chórzystów, wyzwolił nieodpartą chęcią sprostania „wyzwaniu”. Bieg zdarzeń i okoliczności postawiły przed Dyrygentem zupełnie nowe „wyzwanie”, rozwiązane którego przyniosło w efekcie korzyść w postaci utworzonej w lutym 2006 roku Orkiestry Kameralnej i możliwość wspólnego wykonania 2 kwietnia 2006 roku „W Hołdzie Papieżowi Polakowi w pierwszą rocznicę śmierci” Mszy G-dur F.Schuberta, w dodającej powagi i splendoru sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie.

Brzmienie 72 osobowego Zespołu rozbudzało żywe zainteresowanie, co zaowocowało kolejnymi wykonaniami w pobliskich i znacznie oddalonych świątyniach, a to: Krakowie-Łagiewnikach w Zakopanem na Krzeptówkach, Zakopanem – Olczy, nagraniem pierwszej płyty CD będącej zwieńczeniem cyklu siedmiu koncertów i przybywaniem kolejnych osób chętnych do pracy w zespole. To też zadecydowało o wyborze kolejnego dzieła F. Schuberta Mszy C-dur, której fragmenty zaprezentowano już w październiku 2006 roku w Muzeum Zamku w Łańcucie na wernisażu Międzynarodowej wystawy Fotografii Arturo Mari i Adama Bujaka zatytułowanej „W drodze do domu Ojca”, rozpoczynającej wędrówkę po Polsce z okazji Dnia Papieskiego.

Rok 2007, to praca nad utworami Wolfganga Amadeusa Mozarta, Lacrimosa, Dies Irae, Laudate Dominum, Ave Werum, które obok Mszy C-dur F.Schuberta wykonywano podczas koncertów w hołdzie Papieżowi Polakowi w drugą rocznicę śmierci poczynając od najważniejszej prezentacji 2 kwietnia w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, poprzez kolejne w miejscach szczególnie bliskich Ojcu Świętemu, a to: Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu, Wadowicach, Łańcucie, Rzeszowie w Katedrze finał XVI Festiwalu Muzyki 19 sierpnia oraz Kraczkowej. W tym też roku dokonano nagrania drugiej płyty CD.

2 kwietnia 2008 w III rocznicę śmierci Jana Pawła II w prapremierowym wykonaniu Chóru i Orkiestry Kameralnej „NICOLAUS” zabrzmiało dzieło muzyki sakralnej, autorstwa wielkiego Polaka Józefa Elsnera - Msza a-moll. Wykonanie tego utworu możliwe było dzięki życzliwości i udostępnieniu materiałów nutowych ze zbiorów na Jasnej Górze przez Ojca Nikodema Kilnara - Krajowego Duszpasterza muzyków kościelnych. Stąd też tytuł koncertów: „Z muzyką Jasnogórską na szlaku Jana Pawła II”.

Niespotykany ładunek harmonicznych brzmień, świadomość autorstwa utworu i okoliczności wykonań, powodowały powstawanie nowych, dotąd nieznanych odczuć emocjonalnych zarówno w wykonawcach jak i odbiorcach, czego potwierdzeniem były gromkie i entuzjastyczne, bliskie wprost owacjom brawa jak też późniejsze recenzje medialne.

Wykonania Mszy a-moll Józefa Elsnera miały miejsce przed publicznością w rodzimej wszystkich chórzystów miejscowości – Kraczkowej, szczególnych świątyniach w województwie podkarpackim: Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku - finał Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej/lipiec/oraz w świątyniach we Włoszech: Rzymie, Novate-Milanese, Braciano i Bazylice Św. Gerwazego i Protazego w Mediolanie, gdzie z rąk Jego Ekscelencji Arcybiskupa - Chór i Orkiestra Kameralna „NICOLAUS” został uhonorowany Złotym Medalem i włączony do grona szczególnych, osobowości, wydarzeń gości, zgodnie z historią tej świątyni.

Listopad 2008- kolejne ważne wydarzenie i przeżycia związane z udziałem w oprawie Mszy św. podczas Ingresu Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego na Katedrę Lwowską - transmitowanego przez TV POLONIA.

Rok 2009 ,IV rocznica śmierci Jana Pała II wydarzenie powodujące chęć wytężonej pracy, by jak najpiękniej wykonać wybrany utwór na dzień 2 kwietnia, który kojarzy się nam szczególnie z „ ... odejściem Ojca Świętego...”

Doświadczenia i poziom wykonawczy zmotywowały Dyrygenta do sięgnięcia po Mszę d-moll nr 11 Józefa Haydna zwaną „Nelsońską”. Dwukrotnie 2 i 5 kwietnia, wypełniająca po brzegi salę balową łańcuckiego Zamku widownia - świętowała tę smutną rocznicę przy Chórze i Orkiestrze Kameralnej „NICOLAUS”. Kolejne wykonania w ramach tournee pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej” od Loreto poprzez Bari, Monte San Angelo, San Govianii Rotondo, Novate Milanese do Bazyliki Św. Piotra w Rzymie włącznie, gdzie kolejne niepowtarzalne emocje jakich mogą doświadczyć nieliczni.

Październik 2009 , koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia działalności Chóru i Orkiestry zgromadził bardzo liczną publiczność, wśród której nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz kościelnych, samorządu województwa, samorządów terytorialnych i środowisk lokalnych. Maestro - Zdzisław Magoń za zasługi dla kultury polskiej odznaczony brązowym medalem „Gloria Artis”, aktu dekoracji w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonali Panowie: Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP i Kazimierz Ziobro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Na czas Bożego Narodzenia i oznajmiania dobrej nowiny „Śpiewając Małemu”- Chór i Orkiestra ma w swoim repertuarze ponad 20 kolęd polskich, które może wykonywać a,capella, a także z towarzyszeniem Orkiestry we wprowadzających w klimat tamtej „Betlejemskiej Nocy” instrumentacjach Zdzisława Magonia.

Na pierwszej „kolędowej” płycie CD zrealizowanej w grudniu 2009r. nagrano 18 najpiękniejszych kolęd polskich, których prezentacje w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2009/2010 spotykały się z niezwykle ciepłym odbiorem.

Co przyniesie rok 2010 ?

... takie pytanie nurtowało zdecydowaną większość osób z pośród nas, które pojawiało się podczas zgrupowania poprzedzającego pierwszy i najważniejszy w roku koncert, zaplanowany na dzień 2 kwietnia dla Ojca Świętego Jana Pawła II w rocznicę śmierci.

Wiara, nie tylko w ludzi, naszego Maestro spowodowała, że poprzeczka pod względem programowym znowu poszła w górę; tym razem zaproponował wykonanie dla Wielkiego Polaka Jana Pawła II; wielkiego dzieła, również wielkiego twórcy, „REQUIEM” W.A.Mozarta i co dziwne? - na propozycję nikt nie zaprotestował.

Nie można rzec, że przygotowanie tego utworu przyszło nam bez trudu. Jednak sukcesywne poznawanie wielkości brzmienia i bogatej harmonii powodowało w każdym z nas niespotykane jak dotąd zjawisko emocjonalnej rekompensaty...!? dostarczającej na nowo zapału do dalszej pracy, a wszystko po to, by osiągnąć nakreślony cel.

Na pierwszy tydzień kwietnia 2010 r. przypadło Triduum Paschalne Wielkiej Nocy, stąd wykonanie koncertu 5 a nie 2 kwietnia, którego nieodłącznym elementem jak zawsze, była ogromna dawka emocji, niepowtarzalna aura i jakby wyczuwalna wprost bliskość Ojca Świętego. Piękne dopełnienie tego wydarzenia stanowiła, wypełniająca po brzegi salę balową łańcuckiego Zamku, widownia.

Ponownie „Requiem” zabrzmiało już następnego dnia tj. 6 kwietnia, przed również bardzo liczną widownią, którą tworzyli stali już odbiorcy i wielu nowych chcących na żywo posłuchać znany im z mediów lub z opowiadania Chór i Orkiestrę Kameralną „Nicolaus”.

Inne wydarzenia muzyczne, gdzie oczekiwano wykonania „Requiem” to Festiwal „Ars Musica” w Iwoniczu, VI Letnie Wieczory Organowe im prof. K. Gudela w Lutoryżu i wędrująca po województwie wraz z koncertami „Nicolausa” wystawa fotografii Arturo Marii.

Nieco inne zabarwienie emocjonalne dla członków ChiOK „Nicolaus” miały koncerty podczas prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w bułgarskim mieście Harmanli, gdzie na powitanie odegrano Hymn Polski. Tu „Requiem” nagradzano brawami między częściami, a po wykonaniu rozległa się wprost burza niekończących się oklasków wywołujących bis. Na zakończenie Festiwalu miało miejsce wykonanie pod batutą bułgarskiej Dyrygentki wspólnie z Chórem będącym Gospodarzem Festiwalu, utworu pt. „Panis Angelicus”, w opracowaniu muzycznym naszego Maestro Zdzisława Magonia.

Z podobną reakcją odbiorców „Nicolaus” spotkał się w Katedrze Opatrzności Bożej w Kiszyniowie – stolicy Mołdawii, a także po oprawie uroczystej liturgii konsekracji Kościoła pw. Św. Aniołów Archaniołów w Bielcach. Poza uroczystościami sakralnymi w Mołdawii, „Nicolaus” zaprezentował specjalnie przygotowany program z muzyką ludową wychodząc przed publiczność w Domu Polskim w Bielcach, w wielobarwnych ludowych regionalnych i narodowych polskich strojach. Wzruszeniom nie było końca, gratulacje, brawa, chęć rozmów i wspomnienia, którymi koniecznie chcieli się podzielić ziomkowie osiedleni w Mołdawii.

Podsumowaniem roku 2010 było nagranie koncertowe Mszy a-moll Józefa Elsnera przez TVP S.A.Oddział w Rzeszowie, które spotkało się z dużym uznaniem realizatorów i odbiorów z województwa podkarpackiego. Nagranie w postaci płyty DVD wysłane w formie zgłoszenia „Nicolausa” do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Sztuki Sakralnej w Papieskich Bazylikach Rzymu we Włoszech.

W ostatnim miesiącu roku 2010 i pierwszym 2011 - rozbrzmiewały radośnie kolędy i pastorałki w wykonaniu ChiOK „Nicolaus” głoszące Wesołą Nowinę, chwaląc Bożą Dziecinę podczas koncertów w Kraczkowej, Malwie, Przemyślu i Jarosławiu.

Rok 2011 ChiOK „Nicolaus” rozpoczął koncertem na okoliczność VI rocznicy śmierci Jana Pawła II, w ramach którego miały miejsce obok dwóch utworów Jana Pałki - „Boże Ojcze i „Pasterzem jest mój dobry Pan”, prapremierowe wykonania aż trzech utworów. Dwa przepiękne utwory Józefa Elsnera - „Offertorium” i „Nieszpory”, otrzymane ponownie w darze od Ojca Nikodema Kilnara – Krajowego Duszpasterza Muzyków Kościelnych, z archiwów Jasnogórskich w Częstochowie oraz utwór młodej artystki, zaliczanej do pokolenia - JP2 Miry Opalińskiej - „Santo Subito”, który skomponowała dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

W ciągu najbliższych miesięcy na koncerty w wykonaniu Chóru i Orkiestry Kameralnej „Nicolaus” oczekują odbiorcy województwa podkarpackiego, poznańskiego, a także we Włoszech, Austrii i Czechach

Tekst - Danuta Magoń-Opalińska


Moment odczytywania przez Ks. Mieczysława Biziora gratulacji od Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z okazji V rocznicy "NICOLAUS"

fotograf - Anna Wiech


Skład chóruZdzisław Magoń

Dyrygent i soliści:

Zdzisław Magoń - dyrygent
ks. Stanisław Jamrozek - menadżer zespołu
Izabela Magoń - sopran
Agata Międlar - alt
Katarzyna Wiech - alt
Artur Nycz - tenor
Dawid Krzysztoń - bas
Wojciech Magoń - bas
Andrzej Nurcek - bas
Zbigniew Płudowski - basSoprany:

Bartman Natalia
Frankowicz Magdalena
Hawo Kinga
Hawro Sylwia
Kamińska Angelika
Kucaba Alicja
Magoń Barbara
Magoń Izabela
Magoń-Opalińska Danuta
Michna Monika
Nawojska Sylwia
Ruszel Katarzyna
Ruszel Małgorzata
Szajna Ewelina
Szmuc Andżelika
Wiech Dominika
Wiech Klaudia
Ziaja Gabriela

Alty:

Chwaszcz Natalia
Frankowicz Natalia
Grad Patrycja
Kisała Magdalena
Kocan Anna
Kucaba Ewa
Lęcznar Patrycja
Michna Justyna
Międlar Agata
Szajna Iwona
Szajna Monika
Wiech Karolina
Wiech Katarzyna
Ziaja RozaliaTenory:

Jaroń Arkadiusz
Kucaba Karol
Możdrzeń Łukasz
Nycz Artur
Płudowski Tymoteusz
Pusz Antoni
Szajna Patryk
Szetela Edwin
Techman Jarosław
Murias Adrian

Basy:

Bem Tomasz
Franczyk Wojciech
Gwizdak Grzegorz
Krzysztoń Dawid
Możdrzeń Robert
Nurcek Andrzej
Nurcek Łukasz
Nurcek Maksymilian
Płudowski Zbigniew
Ruszel Dawid
Ruszel Marek
Siciak Tomasz
Techman Paweł
Ziaja Adam

Żyliński Jakub


Skład orkiestry


I skrzypce:

Lewanda Joanna
Łyczko Patrycja
Potępa Aleksandra
Władyka Alicja
Rybczyńska-Magoń Katarzyna
Tejchma Magdalena
Żylińska Agata
II skrzypce:

Dubiel Paweł
Glac Joanna
Kadłuczko Katarzyna
Kubicz Katarzyna
Kot Sylwia

Altówki:

Klimasz Matylda
Tejchma Hubert

Trąbki:

Balawejder Karol
Międlar Maciej

Wiolonczela:

Ruszała Monika
Łukarska Anna

Kontrabas:

Czarnik Maciej

Obój:

Grzywna Michał

Rogi:

Baran Anna
Markowski Konrad

Puzon:

Wacnik Sylwester

Tuba:

Franczyk Wojciech

Klarnety:

Kluz Julian
Magoń Wiesław

Flety:

Magoń Barbara
Rut Jolanta

Kotły:

Magoń Wojciech

Fagot:

Czekajski Marcin