26.09 - 30.09 Mołdawia


Zapraszamy do galerii... Wyjaśnienie - każdy dział został podzielony na "Galeria 1", "Galeria 2"...
Zdjęcia z galerii jednego działu są autorstwem innego fotografa.

pozdrowienia
AdminFotografowie:
- Tomasz Kuźniar
- Tomasz Siciak
- Małgorzata Ruszel
...


Ciekawostka-
Dnia 20 stycznia 1994 roku zostało zarejestrowane w Bielcach Stowarzyszenie "Dom Polski", które współpracuje z parafią oraz innymi organizacjami polonijnymi działającymi w Bielcach: Polskie Towarzystwo Medyczne, Caritas, Duszpasterstwo Nauczycieli, Ambasada RP w Kiszyniowie, instytucjami oraz organizacjami w Polsce: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", organizacjami polonijnymi na Ukrainie i w Rumunii.