28.06 Kraczkowa, Kościół pw. św. Mikolaja Biskupa - 640-lecie lokacji wsi Kraczkowa