21-23.11 Lwów, Ingres ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego do Archikatedry Lwowskiej