15.06 Kraczkowa, Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Mieczysława Biziora