07.09 Rzeszów, Kościół oo. Bernardynów - Koncert - Msza a-moll J. Elsnera