Kraczkowa - Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa - Uroczystość 11 listopada